Zihinsel Destek Eğitim Programı

Zihinsel Destek Eğitim Programı

Zihinsel yetersizliği olan birey:
Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir. 

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan birey, 

Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan birey, 

Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dâhil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey olarak tanımlanmaktadır.

Bu program ile bireylerin; 

1. Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları, 

2. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları, 

3. Psikomotor becerilerini geliştirmeleri,

4. Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri, 

5. Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,

6. Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri, 

7. Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri, beklenmektedir.


Zihinsel Destek  Eğitim Programında Alınan Önlemler

1. Öz Bakım Becerileri 

2.Günlük Yaşam Becerileri 

3.Dil, Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri  

4.Bilişsel Hazırlık Becerileri 

5.Psikomotor Beceriler 

6.Toplumsal Yaşam Becerileri

7.Türkçe 

8.Matematik 

9.Sosyal Hayat