Özel Referans Eğitim Kurumları

Rehabilitasyon Merkezi

Kendi Standartlarını Oluşturmuş Bir Eğitim Kurumuyuz

Kurum Hakkında

Hedeflerimiz

Ailelere “Aile Rehberliği ve Danışmanlığı” hizmeti sunarak, bilgi ve birikimlerimizi aktarmak

Eğitim

Bireyin doğuştan veya sonradan oluşmuş yetersizlikleri değerlendirilerek fonksiyonel kapasitesini belirlemek.

Değerlendirme

Bireyselleştirilmiş eğitim programı çerçevesinde, zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, konuşma ve dil gelişim güçlüklerini geliştirmek

Destek Eğitim

Sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel öz bakım becerileri kazandırarak bağımsız yaşama adaptasyonlarını sağlamak