Fizik Tedavi Destek Eğitimi Programı

Fizik Tedavi Destek Eğitimi Programı

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan kişilerin fizik tedaviye  ve rehabilitasyon eğitimlerine ihtiyaçları vardır.
Bu program ile bireylerin; 
1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları, 
2. Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri ,
3. Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,
4. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,
5. Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,
6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,
7. Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri, 
8. Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,
9. Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri, 
10. Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri beklenmektedir.

Fizik Tedavi  Destek Eğitim Programında  alınan modüller
Kaba Motor  Becerileri

1.Sırtüstü 

2.Yüzüstü 

3.Destekli Oturma 

4.Desteksiz Oturma 

5.Dizüstü 

6.Ayakta Durma 

7.Destekli Yürüme 

8.Desteksiz Yürüme 

9.Merdiven İnip-Çıkma 

10.İleri Düzey Fonksiyonel Beceriler 
 
İNCE MOTOR BECERİLER 

1.Çizim Becerileri 

2.Tutma ve Bırakma 

3..El Becerileri ve El-Göz Koordinasyonu 

4.Proprioseptif Sistem (Vücut Farkındalığı) 

5.Taktil Sistem (Dokunma) 

6.Görsel Algılama