İşitme Destek Eğitim Programı

İşitme Destek Eğitim Programı

İşitme kaybı, doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. İşitme engeli ise işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.
Program uygun işitme cihazı kullanan, doğumdan itibaren her yaş grubundan işitme engelli bireylerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu program ile bireylerin; 

1. İşitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları, 

2. İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirmeleri, 3. İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları, 

4. Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmeleri 

5. Temel matematik becerilerini kazanmaları 

6. Akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri, beklenmektedir.

İşitme Destek Eğitim Programında Alınan Modüller

1.İşitme Eğitimi, 

2.Dil Eğitimi 

3.Sosyal İletişim 

4.Okuma-Yazma-Anlama