(Otizm) Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

(Otizm) Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Bu grupta yer alan en çok bilinen yaygın gelişimsel bozukluk otizmdir. Bu yelpazede yer alan diğer bozukluklar, Rett Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu, Asperger Sendromu ve Başka Türlü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm)’tur.
Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Bu grupta yer alan en çok bilinen yaygın gelişimsel bozukluk otizmdir. Bu yelpazede yer alan diğer bozukluklar, Rett Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu, Asperger Sendromu ve Başka Türlü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm)’tur.

Bu program ile bireylerin;

1. İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri, 

2. Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri, 

3. Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri

4. İletişim becerilerini geliştirmeleri,

5. Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları, 

6. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,

7. Akademik becerilerini geliştirmeleri, 

8. Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

(Otizm) Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programında Alınan Modüller

1. Eşleme Beceriler 

2. Taklit Becerileri 

3. Yönerge Takip Becerileri 

4. Görsel Destek Kullanımı 

5. Alıcı Dil Becerileri 

6. İfade Edici Dil Becerileri 

7. Oyun ve Müzik Becerileri 

8. Öz Bakım Becerileri 

9. Günlük Yaşam Becerileri 

10. Motor Beceriler 

11. Sosyal Beceriler 

12. Okuma Yazma 

13. Matematik