Ana Sayfa   Dil ve Konuşma Güçlüğü Eğitimi

Dil ve Konuşma Güçlüğü Eğitimi

 

9966ced87

 

DİL GELİŞİMİ

  İnsanlar arası iletişimin önemli bir parçası olan sözel iletişim, dil ve konuşmayı kapsar. Dil, kendine ait sembolleri ve kuralları olan, aynı dili konuşan insanlar arasında ortak kodlama yolu  ile bilgi aktarımını sağlayan bir sistemdir.

Dil bir kültür içinde nesneleri, ilişkileri ve olayları anlatabilmek için kullanılan yapısal ve keyfi bir kavramdır. Dil, sembollerin belli kurallara bağlı olarak  kullanımından oluşan bir sistemdir. Dil, bir toplumun ve bu dili sosyal etkileşimlerle öğrenen bebekler ve küçük çocuklar tarafından paylaşılan  bir kod sistemidir.  Herkesin ait olduğu bir toplumun dilini öğrenmesi  gerekir çünkü dil bir iletişim aracıdır.

Konuşma sözel dildir. Konuşma ses üretme ve bu sesleri iletişim kurma amacıyla kelimelerle  birleştirme sürecidir.

iletişim bir insanın bir mesaj oluşturup bunu diğer insana iletmesi ve diğer insanın  da bu mesajı alması ve çözümlemesidir. Yetişkinler en çok konuşma yoluyla iletişim kurarlar ancak jestler, yüz ifadeleri duruşlar ve ses tonu da mesajın iletilmesinde esastır.

GELİŞİM

Büyüme, hücrelerin büyümesinin ve çoğalmasının neden olduğu beden ölçülerindeki artış olarak tanımlanır. Büyüme, döllenmeden fiziksel olgunluğa erişene kadar çocuğu dinamik olarak etkileyen beslenme, genetik, travmatik, sosyal ve kültürel etmenler ile oluşan sürekli değişmeleri kapsar .

İnsanın büyüme süreci; üç temel yönde gelişimi içerir.

  Birincisi; kaba motor gelişimden ince motor gelişime doğrudur.    Boyun, gövde, kollar ve bacakların gelişimi parmakların, ellerin, bilek ve gözlerin gelişiminden önce olur. Bu nedenle çocuklar karalama yapmadan önce yürürler

Bir diğerinde ise büyüme; baştan topuk ucuna (üstten altta) doğrudur. Bu yönde büyümeye; bebeklerin yürümeden önce başlarını dik tutabilme örneği verilebilir.

Son süreçte ise büyüme; içten dışa (merkezden dışa) doğrudur. Bu yönde büyümeye ise; bebeklerin kendilerini, kollarını kullanarak ileri doğru itebilmelerinden önce yuvarlanma hareketini yapma örneği verilebilir.

Olgunlaşma ve öğrenme, gelişimsel süreçlerde anahtar rolü oynayan ve birbiri ile bütünlemiş iki elementtir . Olgunlaşma; organizmada var olan türe özgü becerilerin ortaya çıkmasıdır.

Bunlar belirli bir sürede öğrenmenin katkısı olmaksızın belirirler. Örneğin; insanda yürüme, kuşlarda uçma, balıklarda yüzme, sürüngenlerde sürünme gibi.