Ana Sayfa   'Önemli Bilgiler'

Bütün Önemli Bilgiler

Evde Eğitimin Kullanımı

07


Kadromuz


Çocuklarda Dil ve Konuşma Gelişimi

Çocuklarda Dil ve Konuşma Gelişimi   Çocuğun dil gelişimi doğumdan itibaren izlendiğinde doğuştan getirdiği bir ses kapasitesinin olduğu görülmektedir. Doğumdan sonraki ilk aylarda bebek ağlama, gülme, hıçkırma, bağırma gibi kendiliğinden birtakım sesler çıkartırken, dışardan işittiği sesleri de taklit etmeye başlar. Ses taklitleri, hece tekrarları ve ilk sözcüğün söylenmesi gibi dil gelişimindeki belirgin aşamalar izlenerek, çocuğun konuşulanları anlaması ve konuşmaya başlaması gerçekleşir. Çocuk olgunlaştıkça konuşma
Devamı »


Konusma Bozukluğu (Artikülasyon) Nedir?

Konusma Bozukluğu (Artikülasyon) Nedir? Konuşma içindeki sesler, nefesin ses bontlarını titreştirerek ya da titreştirmeden gırtlaktan geçtikten sonra ağız ve burun boşluğunda şekillenmiş halidir. Konuşma seslerini çıkarma işlemine artikülasyon denir.       Tedavi Yöntemleri Nelerdir?   1.Nefes Çalışmaları: a)Nefes alma b)Nefes tutma c) Nefes verme Nefes çalışmalarında,nefes alıp verirken “f ve p”sesleri çıkartılır.Nefes tutma çalışmaların da ise,Öncelikle çocuğun burnu kapatılır ağızdan nefes alması sağlanılır,daha sonra
Devamı »


Kekemelik

Kekemelik Nedir? Kekemelik, kişinin tekrar kekeleme kaygısıyla konuşma sesi, hece, sözcük ya da, cümleciklerin irkilme, duraklama, uzatma, patlatma, yinelemeler ve bazen bunların yanında, birtakım yüz, el, kol ve vücut devinimleri gibi belirtilerle konuşmanın ritim ve akıcılığında oluşturduğu  iletişim bozukluğudur. Kekemeliğin çoğunluk tarafından kabul edilmiş bir tanımı yoktur. Bazıları kekemeliği bir ritim bozukluğu olarak kabul ederler. Ritim bozukluluğuna konuşmanın akıcılığındaki bozukluğu ekleyenler de vardır.  
Devamı »


Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi Dil Ve Konuşma Terapisi Nedir?Dil ve konuşma terapisi, dil ve/veya konuşma bozukluğu olan birçok çocuk için uygulanan tedavi yöntemidir. Konuşma bozukluğu seslerin doğru üretilememesi ile ilgili bir problem iken dil bozukluğu anlamadaki güçlük ya da düşüncelerini bildirmek için kelimeleri biraraya koyamamaktır. Konuşma terapisti çeşitli dil ve konuşma bozukluğu olan her yaştaki kişiye yardım eder. İşte konuşma terapistinin düzeltebileceği sorunlara birkaç
Devamı »


Çocuklarda Geç Konuşmanın Nedenleri Nelerdir?

Genellikle dil gelişiminde tüm çocuklar belli bir sıra izlerler. Ancak bireysel farklılıklardan ötürü bazı çocuklar bu süreci tamamlamada yaşıtlarından geri kalabilirler. Çocuğun konuşma problemlerinin görülmesinde birçok faktör rol oynayabilir. Doğumla birlikte gelen veya doğum sırasında oluşan sorunlar, kromozom anomalileri, motor gelişim geriliği, işitme kaybı ve görme özrü gibi bazı duyusal kayıplar, genetik bozukluklar, ailede gecikmiş dil öyküsü, zeka geriliği, yarık dudak/damak gibi konuşma organlarındaki
Devamı »


Fizik Tedavi Nedir ?

Fizik tedavi nedir? Hastalıkların tedavisinde fizik ajanların (ısı, hareket ışın, elektrik) kullanıldığı bir tıp dalı. fizik tedavi, vücudun motor (hareketle ilgili) fonksiyonlarını etkileyen hastalık veya ağrıların tedavisini, hastaların rehabilitasyonunu (eski hale getirilmesini) sağlayarak yapan bir uzmanlık dalıdır. Bu sebeple “fizik tedavi-rehabilitasyon” bilim dalı olarak da adlandırılır. Fizik tedavi hastaların daha rahat ve verimli bir hayata dönmesini gaye edinir Esas itibariyle insan vücudu muhtelif enerji şekillerinin husule geldiği muazzam bir yapıdır. Bu muazzam yapı içinde meydana gelen fiziki
Devamı »


Göz Teması

Göz temasıyla yaptığınız her konuşma beyni geliştiren tüm bağlantıları güçlendirecektir. Bu yüzden ; Çocuğunuz ile iletişim kurarken göz teması kurmaya özen gösterin.


Otistik Çocuklarda Takıntılı Davranışlar

Takıntılı davranışlar, kolayca tanınabilen ve başladıktan sonra ne zaman sona ereceği belli olmayan ve tekrar tekrar tekrarlanan davranışların bazıları anlamında kullanılmıştır. Örneğin; oturur ya da ayakta durur vaziyette sallanma, parmak ısırma, kafa sallama, el vurma, çevirerek oynama, nesneleri fırlatma, kendi etrafında dönme gibi. Harun’un havaya nesneleri fırlatma, özellikle topları bazen de ayakkabılarını fırlatma gibi takıntılı davranışları vardı. Bu davranışları kendisine veya başkalarına karşı zarar
Devamı »